Kemisk förnickling

 

BrinkKemisk förnickling är en nickel/fosforbeläggning där vi genom att variera fosforinnehållet kan erhålla olika egenskaper.

 

Den främsta egenskapen hos kemisk förnickling är att skiktet i motsats till elektrolytiska beläggningar är jämnt fördelat även på komplicerade detaljer.


Brink AB utför tre typer av kemisk förnickling:


Mellanfosfor:

P = 6-9% för gott korrisionsskydd, god lödbarhet, smörjande egenskaper, goda nötningsegenskaper. Hårdhet upp till 850 Vickers efter värmebehandling.

 

Mellanfosfor Svart: P=6-9% vilket färgas svart, samma egenskaper som mellanfosfor.

 

Högfosfor:

P = 11-13% för extremt gott korrosionsskydd.

 

Dispertionsbeläggning:

Med ca 20 vol% teflon i skiktet som ger följande egenskaper: 6-9% fosforinnehåll. Friktionsreducerande. Ökad nötningsbeständighet. Bättre släppegenskaper. Vätskereppellerande.

 

Kemisk förnickling används bla inom offshore, gruv, fordons- och livsmedelsindustrin.