Kvalitetspolicy


Brinks Förnicklingfabriken AB utför teknisk ytbehandling och tillhörande tjänster så att kundens önskemål uppfylls.


Ett fel kan aldrig accepteras utan vårt mål är noll fel. Personalens förmåga tillsammans med ett effektivt kvalitetssystem är våra viktigaste resurser för att nå målet.


 

Varje anställd har tillräckliga kundskaper och befogenheter för att uppfylla kundens krav vid ålagt arbete. Vårt kvalitetskrav uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001:2015 och ska verka ständigt förbättrande.


  

Ledare för kvalitetsarbete är VD som genom kvalitetsfunktionen ansvara för att kvalitetssystemet efterlevs och ständigt utvecklas.

 

Norrköping 2006-09-26
Björn Brink
VD